Förebyggande arbete

Vårt alkohol- och narkotikaförebyggande arbete handlar om att påverka människors attityder till alkohol och andra droger, med sikte på att minska konsumtionen av både alkohol och narkotika. Det gör vi både genom generella insatser, men också med insatser riktade mot särskilda riskgrupper.

Skaraborg har vi valt att jobba med föräldrars attityder till droger. Detta gör vi genom föräldramöten på skolor, föreläsningar och särskilda kontakter med föräldrar till barn som är med i vår barnverksamhet JUNIS. Vi samarbetar med andra organisationer, kommuner och vissa företag. Vi medverkar vid olika tillställningar för att marknadsföra lättdrycker och andra alternativdrycker.

På högskolan i Skövde bedriver IOGT-NTO distriktet tillsammans med studentkåren ett förebyggande arbete. Arbetet har fallit väl ut på skolan.
Projektet är ett samarbete med IOGT-NTO distrikten i Göteborg och Älvsborg.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00