Socialt arbete

IOGT-NTO:s sociala arbete syftar till utveckling och rehabilitering för människor med alkohol- och/eller annat drogberoende, deras familjer och/eller andra närstående.

Skaraborg så har vi ett omfattande kamratstödsarbete där man bl a, i grupp, träffas varje vecka i en drogfri miljö och gör något upplyftande.  Aktiviterna kan variera med alltifrån teaterbesök, föreläsningar, boule- och bowlingspel mm. Vi har dock alltid tid för prat och erfarenhetsutbyte, både inom gruppen och enskilt.

Sociala gruppen i Skaraborg jobbar också med att få ett internationellt samförstånd. Lägerdagar för flyktingfamiljer är exempel på sådan verksamhet.

Vi har en kamratstödgrupp igång i Skaraborg som finns i Skövde där Ingvar Holgersson som är kontaktperson.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00